Thụy Sĩ lần đầu tiên cấp giấy phép ngân hàng cho 2 công ty Blockchain

Thụy Sĩ lần đầu tiên cấp giấy phép ngân hàng cho 2 công ty Blockchain

Theo CCN thị trường : Các dự án Blockchain trên toàn thế giới đã tìm kiếm sự chấp thuận hoặc về vấn đề đó, hướng dẫn cụ thể, từ các nhà quản lý như FINMA trong vài năm qua. FINMA, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ , đã phê duyệt hai yêu cầu cấp phép ngân hàng . Hai giấy phép đã được cấp cho các doanh nghiệp blockchain.

Những bước tiến quy định này không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực pháp lý khác nhưng nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến cách quy định được hình thành ở mọi nơi khác. Chỉ có thời gian mới cho biết những quy định này tác động đến sự đổi mới như thế nào.

Chờ đợi các doanh nghiệp Blockchain có giấy phép ngân hàng?

FINMA đã cấp giấy phép ngân hàng cho cả Sygnum AG và SEBA Crypto AG (SEBA) với một số quy định về hoạt động của họ. Thuật ngữ Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) dùng để chỉ các nhà cung cấp dịch vụ blockchain như trao đổi , nhà cung cấp ví và nền tảng giao dịch. Hướng dẫn mới này yêu cầu các quy tắc hiện hành về chống rửa tiền cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ DLT.

Những quy định FINMA khác là gì?

FINMA tuyên bố rằng các doanh nghiệp phải xác minh danh tính của khách hàng, thiết lập danh tính của bất kỳ chủ sở hữu có lợi nào, sử dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để giám sát các mối quan hệ kinh doanh và nộp báo cáo cho Văn phòng báo cáo rửa tiền Thụy Sĩ (MROS) nếu có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rửa tiền.

Nguồn: Shutterstock

Các dự án làm gì?

Cả hai dự án đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ DLT chức năng và các khía cạnh tài chính truyền thống hơn, cũ hơn. Nhiều dự án đã bày tỏ mong muốn là một trong những người đầu tiên pha trộn thành công những điều này nhưng chưa có dự án nào chứng minh thành công hoàn toàn. Hai giấy phép ngân hàng này, tuy nhiên, đại diện cho một tiền lệ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp dựa trên blockchain tiến lên.

Sygnum AG tìm cách cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng truyền thống với hiệu quả của blockchain và DLT đằng sau chúng. Quản lý tài sản, môi giới, tín dụng và thậm chí token hóa nằm trong các dịch vụ dự định của họ.

SEBA Crypto AG đang tập trung vào quản lý tài sản để bắt đầu với phạm vi dài hạn hơn bao gồm dịch vụ lưu ký ngân hàng và dịch vụ lưu trữ.